SUENO

SOUR DIESEL x BLUE DREAM

THC-A (max): 22.41% • THC-A (avg): 22.41%
∆9-THC (max): 0.68% • ∆9-THC (avg): 0.68%
CBD-A: 0%
CBD: 0%

Terpene 1: Terpene description
Terpene 2: Terpene description
Terpene 3: Terpene description
Terpene 4: Terpene description

Effect 1
Effect 2
Effect 3
Effect 4